Projekty

Je mi veľkou cťou, že ma kamarát Vít Lukáš, zoológ a skvelý fotograf prizval do tohto projektu, ktorý sa zaoberá ochranou prírody. Radosť mi taktiež urobila možnosť celý projekt nafotiť a stať sa jeho súčasťou po boku hercov z Dejvického divadla, ktorí sa stali patrónmi fotografií a zvučných mien výborných českých wildlife fotografov. Ich tvorbu som ešte pred pár rokmi s otvorenými ústami sledoval a sníval o tom, že raz budem fotiť ako oni. Stránku a ideu tohoto počinu môžete sledovať na webe weactnow.cz

  • Veronika Khek Kubařová a Václav Šilha